Korporatīvā sociālā atbildība

Olympic Casino Latvia

mērķis ir ilgtspējīga uzņēmējdarbība, kas iespējama, īstenojot godprātīgu un atbildīgu uzņēmējdarbību, balstoties uz uzņēmuma pamatvērtībām un ietekmes pušu iesaisti.

Olympic Casino Latvia ir sociāli atbildīgs uzņēmums un savā darbībā balstās uz izpratni par savu klientu, darbinieku un sabiedrības kopējo interešu un apkārtējās vides aizsardzības nozīmību.

Olympic Casino Latvia izpratnē korporatīvā sociālā atbildība un ilgtspēja ir saistīti jēdzieni, un tie sevī ietver uzņēmuma atbildīgu rīcību attiecībās ar uzņēmuma ietekmes pusēm- darbiniekiem, klientiem, īpašniekiem, sadarbības partneriem, vietējo kopienu un valsts institūcijām, uz brīvprātīgas iniciatīvas pamata savā darbībā iekļaujot sabiedrības un vides jautājumus, sniedzot informāciju par savas uzņēmējdarbības labo praksi. Vienīgi īstenojot atbildīgu korporatīvo sociālo pārvaldību, iespējama uzņēmuma ilgtspējīga darbība. Korporatīvās sociālās atbildības mērķu plānošanai, aktivitāšu organizēšanai un koordinēšanai ir apstiprināta vadības darba grupa.

Olympic Casino misija ir nodrošināt mūsu viesiem uz klientu orientētu, drošu un uzticamu vidi, panākot to ar unikālu dizainu un prasmēm, kurām nav līdzīgu šajā nozarē, pastiprinot to ar mūsu zīmola izcilību un nevainojamu reputāciju.

Olympic Casino vīzija ir kļūt par globālu kazino un atpūtas kompleksu operatoru - atpazīstamu ar izcilu apkalpošanu un radošu dizainu.

Olympic Casino pamatvērtības ir: 

AIZRAUTĪGA APKALPOŠANA

 • Mūsu klienti ir mūsu viesi – mēs rūpējamies par saviem klientiem kā par viesiem savās mājās.
 • Mēs vienmēr cenšamies pārspēt savu viesu cerības – mēs mīlam savu darbu, mēs paveicam vairāk nekā no mums sagaida, mēs atbalstām savu komandu un sniedzam vairāk nekā 100%.
 • Mēs esam izcili tajā, ko mēs darām – mēs ar lepnumu piedāvājam vislabāko apkalpošanu spēļu industrijā, mūsu cilvēki ir vislabākie, un mēs atbalstām viņu izaugsmi.

ATBILDĪBAS SAJŪTA

 • Mēs piedāvājam drošu vidi– mums pelnīti piemīt augstu drošības standartu un labi attīstītu atbildīgas spēles programmu reputācija.
 • Mēs rūpējamies par savējiem– mēs uzņemamies atbildību par savām darbībām un vienmēr atbalstām savu komandu.
 • Mēs esam atbildīgi sabiedrības locekļi, kas aktīvi palīdz tai ar regulāru iesaistīšanos labdarības programmās un atbalstāmos pasākumos.

IZKLAIDE

 • Mēs komunicējam smaidot– papildus mūsu plašajam laimestu iespēju un spēļu klāstam, mēs izklaidējam klientus ar smaidu sejā un sirdī.
 • Mēs izbaudām katru brīdi– mums patīk strādāt komandā ar kolēģiem, darbs mums ir kā izklaide, un smaidoši darbinieki smaida arī viesiem.

GANDARĪJUMS

 • Mēs radām pozitīvas sajūtas– mēs dalāmies ar viesiem viņu priekā par laimestu un atbalstām viņus, ja neveicas. Mēs cenšamies nodrošināt, lai laika pavadīšana pie mums vienmēr ir pozitīvs piedzīvojums.
 • Mēs veicinām iniciatīvu– vienmēr ir veidi, kā uzlabot mūsu produktu un mūsu pakalpojumus, mēs atbalstām iniciatīvu un iedrošinām uz lielisku ideju meklējumiem, kas sniegs labumu mūsu uzņēmumam, mūsu viesiem un mūsu darbiniekiem.

Uzņēmums

Īpašnieki

Olympic Casino Latvia mātes uzņēmums ir Igaunijas akciju sabiedrība Olympic Entertainment Group (OEG), kurai pieder 100% sabiedrības daļu.

OEG darbību uzsāka 1993.gada septembrī Igaunijā, kad arī sāka izmantot zīmolu „Olympic Casino”. 1998.gadā OEG meitas uzņēmums Igaunijā tika sertificēts atbilstoši starptautiskam kvalitātes standartam ISO 9001.

OEG meitas uzņēmumi darbojas 6 valstīs: Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Slovākijā un Itālijā.

OEG vadības padome un uzraudzības padome

Darbību Latvijā OEG uzsāka 2002.gadā, iegādājoties azartspēļu operatoru „Casino Daugava”, kas atradās viesnīcā Radisson SAS Daugava (šobrīd – Radisson Blu Daugava). OCL darbība tika būtiski paplašināta 2005. gadā, kad tika veikta azartspēļu operatora „Baltic Gaming” iegāde. 2014.gada 22.augustā OCL valde pieņēma lēmumu veikt reorganizāciju pievienošanas ceļā, un tās rezultātā pievienojamā sabiedrība SIA “Altea” tika pievienota OCL. Reorganizācijas process tika pabeigts 2014.gada 2.decembrī, un tās rezultātā būtiski palielinājās OCL piederošo kazino skaits. 2016.gada 23.decembrī pabeidzot reorganizācijas procesu OCL tika pievienota SIA “Garkalns” un tai piederošās spēļu zāles.

2013.gada 30.jūlijā OCL saņēma interaktīvo azartspēļu organizēšanas licenci, kas dod tiesības organizēt azartspēles internetā. Kopš 2013.gada 1.augusta OCL piedāvā saviem klientiem azartspēles internetā visā Latvijas teritorijā, izmantojot preču zīmi „OlyBet”. 2013.gada 6.septembrī OCL saņēma totalizatora un derību likmju pieņemšanas licenci, kas dod tiesības atvērt totalizatora un derību likmju pieņemšanas punktus. 2014.- 2015.gada laikā tika atvērti kopumā 11 totalizatora un derību likmju pieņemšanas punkti esošo OCL kazino telpās. 2016.gada laikā tika atvērts viens jauns totalizatora un derību likmju pieņemšanas punkts, kā rezultātā kopējais OCL totalizatoru un derību likmju pieņemšanas punktu skaits Latvijā ir sasniedzi 12.

Darbinieki

Olympic Casino Latvia par savu darbavietu 2016.gadā ir izvēlējušies vairāk kā 900 darbinieki. Uzņēmuma sasniegumi ir atkarīgi no tā darbiniekiem- mēs savā ikdienas darbā veidojam uzņēmuma atpazīstamību un panākumus. Mūsu uzdevums ir radīt svētkus ikdienā un rūpēties par lielisku atmosfēru jebkurā mūsu kazino.

Mēs vienmēr priecāsimies par radošiem, dzīvespriecīgiem, atbildīgiem kolēģiem, kuri saprot augstvērtīga klientu servisa nozīmi un spēj tādu nodrošināt.

Olympic Casino Latvia mērķis ir nodrošināt katram darbiniekam konkurētspējīgu atalgojumu, iespēju saņemt kvalitatīvu veselības apdrošināšanas polisi un cita veida sociālās garantijas, kā arī piemaksas par individuālo un komandas mērķu sasniegšanu. Divas reizes gadā visa komanda tiekas kopējos pasākumos- sporta spēlēs vasarā un gadskārtējā Ziemas ballē.

Olympic Casino Latvia atbalsta savu darbinieku iniciatīvu un iesaistīšanos sabiedrības atbalsta un labdarības, vides sakopšanas, sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumos. 

Kopš 2010.gada Olympic Casino Latvia darbinieku komanda piedalās Rīgas maratonā, uzņēmumam apmaksājot dalības maksu un vienotas formas gan darbiniekiem, gan to tuvākajiem ģimenes locekļiem.

Klienti

Lai nodrošinātu mūsu viesiem vienota kvalitātes standarta pakalpojumu, kopš 2004.gada Olympic Casino Latvia ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma.

Olympic Casino Latvia visos savos spēļu automātu un spēļu galdu kazino ir noteicis vienotas prasības attiecībā uz tajos sniegto pakalpojumu.

Olympic Casino Latvia ir svarīgi, lai mūsu viesi tiktu apkalpoti nemainīgi augstā, uzņēmuma standartos noteiktā līmenī ar mērķi nodrošināt neaizmirstamu kazino piedzīvojumu katrā apmeklējuma reizē, tādejādi rosinot uz ilgtermiņa sadarbību, veicinot pastāvīgo viesu lojalitāti un jaunu viesu piesaisti.

Labs serviss- tas ir nebeidzams sniegto pakalpojumu uzlabošanas process.

Mums ir svarīgs katra mūsu viesa viedoklis, un, balstoties uz to, uzlabot pakalpojumu sniegumu! Aicinām viesus snieg savas atsauksmes, ierosinājumus, komentārus par mūsu pakalpojumu:

 • aizpildot atsauksmes formu mūsu kazino,
 • zvanot uz atsauksmju tālruni 678 78 678 un atstājot savu ziņu automātiskajā atbildētājā,
 • aizpildot atsauksmju formu mūsu mājaslapā.

Olympic Casino Latvia aizsargā klientu sniegto datu konfidencialitāti. Uzņēmuma rīcībā esošie klientu dati tiek glabāti un lietoti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, ievērojot klienta privātuma tiesības.

Uzņēmējdarbības vide

Olympic Casino Latvia ar savu darbību un labo piemēru vēlas veicināt godprātīgu komercdarbības praksi un uzņēmējdarbības vides sakārtošanu Latvijā.

Olympic Casino Latvia ir svarīgi īstenot sadarbību ar piegādātājiem, kas atbilst uzņēmuma ilgtspējīgas darbības principiem un sagaida to ievērošanu arī no sadarbības partneru puses. Uzņēmums, lemjot par sadarbības uzsākšanu un visā sadarbības laikā, vērtē sadarbības partneru atbilstību šādiem kritērijiem:

 • Piegādātā produkta vai pakalpojuma kvalitātes atbilstība Olympic Casino Latvia noteiktam kvalitātes standartam.

 • Savā darbībā ievēro likumus un normatīvos aktus.

 • Vadās pēc atklātības, ētikas un godprātības principiem uzņēmējdarbībā- gan attiecībās ar saviem darbiniekiem, gan ārējām ietekmes pusēm, ievērojot godīgu komercdarbības praksi.

Neatbilstība kādam no augstāk minētiem kritērijiem var būt par iemeslu sadarbības pārtraukšanai.

Olympic Casino Latvia, lai veicinātu ilgtspējas principu īstenošanu, sadarbojas ar dažādām organizācijām un valsts institūcijām.

 • Olympic Casino Latvia ir Latvijas Spēļu biznesa asociācijas (LSBA) biedrs. LSBA pārstāv vairākuma spēļu biznesa nozarē strādājošu uzņēmumu intereses valsts un sabiedriskajā sektorā un tās mērķis ir veicināt Latvijas spēļu biznesa kopējo attīstību. lsba.lv

  LSBA kopš 2006.gada ir Latvijas Darba devēju konfederācijas biedrs. 2010.gadā LSBA kopā ar vēl 21 organizāciju parakstīja Memorandu par korporatīvās sociālās atbildības principiem. 

  Memorands skaidro korporatīvās sociālās atbildības definīciju, principus, apraksta lielākās uzņēmuma ietekmes auditorijas, nosaka turpmākos izaicinājumus korporatīvās sociālās atbildības jomā Latvijas sabiedrībai. Piemēram, palielināt to uzņēmumu skaitu, kas par savu labo praksi ziņo nacionālā līmenī, izmantojot Ilgtspējas indeksu, vai starptautiskā līmenī, pievienojoties, piemēram, ANO Globālā līguma (UN Global Compact) kustībai.
   
 • Olympic Casino Latvia ir Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā (American Chamber of Commerce in Latvia) biedrs. Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (ATPL) ir vadošā ārvalstu tirdzniecības palāta Latvijā, kuras biedru vidū ir gan uzņēmumi, kuriem ir tiešas tirdzniecības saites ar ASV, gan citi starptautiskie un vietējie uzņēmumi, kuri atbalsta ATPL misiju un mērķus. 

  ATPL misija ir veicināt un stiprināt tirdzniecību, investīcijas un partnerību starp ASV un Latviju; kalpot par uzņēmējdarbības, zināšanu apmaiņas un komunikāciju forumu biedriem; panākt uzņēmējdarbības un investīciju vides uzlabošanos Latvijā. 

  ATPL mērķi ir kalpot par iniciatīvas centru; veicināt uzņēmējdarbības vides uzlabošanos; kalpot par piemēru ilgtspējīgas komercdarbības veidošanā. amcham.lv

  Olympic Casino Latvia 2006.gadā ir parakstījis un apņēmies savā darbībā īstenot LSBA pašregulējošo ētikas kodeksu 

  Olympic Casino Latvia, kļūstot par ATPL biedru, ir akceptējis un apņemies ievērot ATPL Deklarāciju par labu korporatīvo pilsonību (Statement on Good Corporate Citizenship)
   
 • Olympic Casino Latvia, izpildot noteiktos kritērijus, ir iekļauts Valsts ieņēmumu dienesta Padziļinātās sadarbības programmā. Programmas mērķis ir veicināt ciešāku un efektīvāku sadarbību starp nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju, mazinot administratīvo slogu.

Sabiedrība

Olympic Casino Latvia (OCL) ir sociāli atbildīgs azartspēļu operators, kas laikus informē iedzīvotājus par ar azartspēlēm saistītajiem riskiem, kā arī iesaistās un realizē projektus sabiedrības atbalsta jomā.

Uzņēmums ir noteicis sabiedrības atbalsta politikas prioritātes:

 • atbalsts mazāk aizsargātiem sabiedrības locekļiem;
 • sabiedrības izglītošana azartspēļu atkarības profilaksei;
 • apkārtējās vides sakopšana;
 • atbalsts veselīga dzīvesveida veicināšanai.

OCL darbība sabiedrības atbalsta jomā ir virzīta uz pasākumiem, kas kopumā veicinātu sabiedrības veselību un dzīves kvalitāti, mazinot savas darbības ietekmes risku un īstenojot atbalsta pasākumus.


Sabiedrības atbalsta projekts

Olympic Casino Latvia (OCL) mērķi ir ilgtspējīga attīstība un atbildīga uzņēmējdarbība, kas balstīti uz uzņēmuma pamatvērtībām un ietekmes pušu iesaisti.

Viena no sabiedrības atbalsta politikas sastāvdaļām ir iesaiste vietējās kopienas dzīvē. Apzinoties savas darbības ietekmi un izvērtējot vietējās kopienas būtiskākās problēmas no biznesa un ietekmes pušu perspektīvas, OCL ir noteiktas prioritārās jomas vietējās kopienas atbalstam: apkārtējās vides labiekārtošana, veselīga dzīvesveida sekmēšana un atkarību profilakse.

Lai to īstenotu, OCL reizi gadā ar vadības lēmumu noteiktās pašvaldībās, kurās uzņēmums darbojas, aicina pieteikt projektus, kuru mērķis ir sekmēt veselīgu dzīvesveidu un drošu un sakārtotu apkārtējo vidi.

Pamatnosacījumi uzņēmuma atbalstāmiem projektiem:

 • atbalstīti tiek projekti, kas vērsti uz apkārtējās vides labiekārtošanu un uzlabošanu, un veselīga dzīvesveida sekmēšanu pilsētās un novados (būtisks kritērijs- ilgtermiņa ieguvums vietējai kopienai, lietošanai), kuros uzņēmums darbojas;
 • projekta realizētājam jābūt biedrībai vai nodibinājumam;
 • uzņēmuma plānotais atbalsts vienam projektam ir līdz EUR 1500 (atsevišķos gadījumos var tikt lemts par piešķiramā atbalsta palielināšanu);
 • uzņēmuma sniegtā atbalsta forma var būt līdzfinansējums.

No vienā pilsētā vai novadā pieteiktajiem projektiem tiek izvēlēts viens, kuram tiks sniegts atbalsts no OCL puses.

Projekta izvērtēšanā piedalās OCL valdes priekšsēdētājs, mārketinga un servisa attīstības vadītājs, kvalitātes vadītājs, OCL darbinieku pārstāvji, iespēju robežās konsultējoties ar pašvaldības pārstāvjiem. 

Lēmuma pieņemšanas procesā tiek vērtēta projektu atbilstība OCL vietējās kopienas atbalsta politikas mērķiem un principiem, kā arī izvērtēta pozitīvā ietekme uz vietējo kopienu un projekta ilgtspēja.

Lai pieteiktu projektu, uz e-pasta adresi projekti@oc.eu  jānosūta aizpildīta pieteikuma forma. Dokumenta vēlamais maksimālais apjoms: 5 lapas. Papildus iespējami pielikumi bilžu veidā (formāts: .jpg, .png, .bmp).  Projektu, kuriem piešķirts atbalsts, koordinatori tiks informēti telefoniski  vai elektroniski ar e-pasta ziņu.

Gadījumos, ja kādā no pašvaldībām netiek pieteikti noteiktajām prasībām atbilstoši projekti, projektu pieteikuma termiņš var tikt pagarināts.

Kontakttālrunis papildu uzziņām 67892975 (Liene Krastiņa).

 


2018.gadā, izvērtējot iesniegto projektu atbilstību noteiktajiem kritērijiem, t.sk. projektu ilgtspēju un ilgtermiņa ieguvumu vietējai kopienai, OCL noteiktajā kārtībā piešķīra atbalstu un tika īstenoti šādi projekti:

 • Bērnu uzraudzības un sākumskolas bērnu brīvā laika pavadīšanas telpu un apkārtējās teritorijas labiekārtošana Valmieras pilsētā. 
 • Bērnu rotaļu laukuma pilnveidošana Madonas novadā.
 • Tehniskā aprīkojuma un materiālu atjaunošana Liepājasa Diabētu biedrībai.
   

2017.gadā, izvērtējot iesniegto projektu atbilstību noteiktajiem kritērijiem, t.sk. projektu ilgtspēju un ilgtermiņa ieguvumu vietējai kopienai, OCL noteiktajā kārtībā piešķīra atbalstu un tika īstenoti šādi projekti:

 • Madonas novada, Praulienas pagastā izveidots rotaļu laukums, veicinot pagasta bērnu veselīga dzīvesveida attīstību un radot iespēju pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku.
   
 • Saldū, Skrundas ielā 5, Ģimenes atbalsta dienas centrā, kur savu ārpusskolas laiku pavada bērni un jaunieši vecumā no 6 – 18 gadiem, iegādāts un uzstādīts papildus sporta iekārtas un inventārs, tādejādi veicinot bērnu un jauniešu brīvā laika kvalitatīvu un saturīgu pavadīšanu.
   
 • Valmierā labiekārtots un uzlabots Daliņa pludmales teritorijas aktīvās atpūtas aprīkojums, attīstot pludmales tenisa iniciatīvu, un tādejādi radot jaunas un plašākas aktīvās atpūtas iespējas lieliem un maziem Valmieras iedzīvotājiem, kā arī pilsētas viesiem.


OCL, izvērtējot 2016.gada pieteikumu atbilstību pamatkritērijiem, noteiktajā kārtībā piešķīra atbalstu un tika īstenoti šādi projekti:

 • Cēsīs īstenota Ruckas muižas parka teritorijā, Piebalgas ielā, ganību, dabīgai noganīšanai ar aitām, izveide. Projekta mērķis ir nodrošināt parka ekoloģisku apsaimniekošanu un parka zālāju bioloģiskās daudzveidības atjaunošanu, vienlaikus veidojot Cēsu iedzīvotājiem pieejamu skaistu parka ainavu pilsētvidē.
   
 • Daugavpilī bērnu un jauniešu centra “Jaunība” bērnu klubā “Fortūna” nomainīts grīdas segums un logi, īstenojot projekta mērķi par vides labiekārtošanu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanai.
   
 • Jēkabpilī izveidots brīvdabas galda tenisa laukums Ģimenes atbalsta centra teritorijā, piedāvājot centra un apkārtējo daudzdzīvokļu māju jauniešiem iespēju biežāk aktīvi un veselīgi pavadīt brīvo laiku svaigā gaisā.
   
 • Liepājā izveidota “Baskāju taka” Liepājas Kristīgās pirmskolas iestādes teritorijā, veicinot un nodrošinot bērnu veselību un dzīves kvalitātes uzlabošanos ilgtermiņā.
   
 • Ogrē īstenota vides objekta- skulptūru grupas “Sprīdītis” renovācija un tai piesaistītās vides sakārtošanas darbi.
   
 • Saldus pašvaldībā Oskara Kalpaka muzejā, Zirņu pagastā, veikti vides labiekārtošanas darbi- muzejā esošā Spēka taka papildināta ar sakārtotu atpūtas vietu un uzlaboti jau esošie objekti. Iegādātas koka galdi un soli atpūtas vietas izveidošanai, pamats nosegts ar ķieģeļu segumu, labiekārtota ugunskura vieta, ko parasti izmanto apmeklētāji pēc aktīvas darbošanās muzeja apkārtnē. Projektā arī papildināta iesāktā Spēka taka, kura ir apmēram 500 metrus gara, ar vairākiem aktīvu darbību veicinošiem objektiem– koka zobenu cilāšanu, virvju šķēršļiem, kā arī Spēka vārdu koku. 
   
 • Siguldā veikta iedzīvotājiem pieejama brīvā laika aktivitāšu laukuma labiekārtošana, 2.posms- uzstādīts āra trenažieris, kuru vienlaicīgi var lietot 3 personas, Laurenču sākumskolas teritorijā veselīga dzīvesveida veicināšanai un uzturēšanai

 

2015.gadā OCL, izvērtējot pieteikto projektu atbilstību pamatkritērijiem, noteiktajā kārtībā piešķīra atbalstu un tika īstenoti šādi projekti:

 • Saldus pašvaldībā veikta šķirnes trušu apskates laukuma ierīkošana “Lutriņu trušmīļi”, atblastot Lutriņu mazpulka “Trušmīļu skolas” darbu, kuras mērķis ir ne vien bērnu izglītošana trušu audzēšanā un kopšanā, bet arī izglītojoša apskates objekta izveide visiem Saldus novada bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem  Lutriņu pagastā.

 • Ogres pašvaldībā veikta iedzīvotājiem pieejama vingrošanas un brīvā laika aktivitāšu laukuma labiekārtošana- uzstādīts āra trenažieris Meņģeles skolas teritorijā veselīga dzīvesveida veicināšanai un uzturēšanai.

 • Cēsīs veikta iedzīvotājiem pieejamas atpūtas vietas labiekārtošana- uzstādīts āra trenažieris Pastariņu sākumskolas teritorijā veselīga dzīvesveida veicināšanai un uzturēšanai.

 • Siguldā veikta iedzīvotājiem pieejama brīvā laika aktivitāšu laukuma labiekārtošana- uzstādīti divi āra trenažieri Laurenču sākumskolas teritorijā veselīga dzīvesveida veicināšanai un uzturēšanai.

 • Jūrmalā veikta iedzīvotājiem pieejamas sporta un atpūtas teritorijas pilnveidošana- pludmales volejbola laukuma paplašināšana un otra pludmales volejbola laukuma izveide, teritorijas labiekārtošana Slokā, laukumā starp 1905.gada, Laidzes un Skrundas ielām, veselīga dzīvesveida veicināšanai un uzturēšanai.

 • Liepājā veikta bērnu centra, Bāriņu ielā 11, pagalma labiekārtošana, sagatavošana bērnu laukuma izveidei, tādējādi sniedzot arī iespēju īstenot sociālo programmu bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm: veikta pagalma bruģēšana, savesta melnzeme un labiekārtoti apstādījumi.

 

2014.gadā īstenotais sabiedrības atbalsta pilotprojekts:

 • Saldū 2014.gada novembrī tika īstenots pirmais no OCL sabiedrības atbalsta projektiem, finansējot bērnu laukumu ierīkošanu un basketbola groza uzstādīšanu Kalnu ielā 22.

   

Atbildīga spēle

OCL apzinās azartspēļu ietekmi uz sabiedrību un ar to saistītos riskus, tai skaitā, atkarību no azartspēlēm.

Lai mazinātu šī riska iestāšanās iespējas, OCL veic mērķtiecīgus pasākumus, savos kazino izvietojot brīdinošu informāciju par to, ka azartspēles var izraisīt azartspēļu atkarību, un informatīvus bukletus, kuros ir paškontroles tests un informācija, kur var vērsties pēc palīdzības nepieciešamības gadījumā. Šāda veida informācija klientiem ir pieejama arī uzņēmuma mājaslapā.

OCL atbalsta sabiedrības izglītošanu par dažādām atkarībām un pasākumiem to savlaicīgai novēršanai. OCL ir Latvijas Spēļu biznesa asociācijas biedrs, kas asociācijas biedru vārdā īsteno dažādus sabiedrības atbalsta projektus, tai skaitā, kas saistīti ar azartspēļu ietekmes risku. Asociācija un OCL sniedz atbalstu biedrībai “Esi brīvs!”, kas īsteno izglītojošus pasākumus jauniešiem un viņu vecākiem par atkarības problēmām un to profilaksi.

Biedrības mērķis ir uzrunāt jauniešus, viņu vecākus, skolotājus un sabiedrību kopumā, popularizējot uzskatu, ka būt brīvam no jebkādām atkarībām ir stilīgi un daudz interesantāk nekā tad, ja esi atkarīgs no šķietami patīkamām nodarbēm, vielām un procesiem.

“Esi brīvs” statistika liecina, ka kopš biedrības dibināšanas 2006.gadā līdz 2017.gadam tā ir noorganizējusi vairāk kā 1800 nodarbības un kopējais dalībnieku skaits pēc biedrības datiem ir vairāk kā 35’000 skolēni un 3’500 pieaugušie. Tāpat biedrība organizē arī izglītojošus seminārus par atkarību profilaksi un publicē problēmjautājumu tematikai veltītus rakstus.

 

Labdarība

OCL, īstenojot uzņēmuma sabiedrības atbalsta politikā noteiktos  prioritāros mērķus, sadarbojas ar organizācijām un atbalsta to darbību.

 • Kopš 2010.gada OCL sadarbojas ar Ronald McDonald House Charities Latvija (RMHC), izvietojot ziedojumu kastītes savos kazino un spēļu automātu kazino. Savāktie ziedojumi tiek izlietoti Mobilajam veselības aprūpes centram (MVAC), kas ir 12 metrus garš moderns transporta līdzeklis, kas pielāgots diagnostisko un profilaktisko medicīnas pakalpojumu sniegšanai. MVAC ārsti no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas sniedz bezmaksas veselības aprūpi bērniem Latvijas novados, kur ir apgrūtināta specializētās pediatriskās medicīniskās aprūpes saņemšana.
 • OCL ik gadu ziedo biedrībai „Esi brīvs!” atkarību profilakses pasākumu īstenošanai.
 • Pēdējos gados OCL ziedojis: biedrībai Latgales airēšanas un tūrisma centrs, biedrībai “Latvijas kultūras projekti”, biedrībai Latvijas Basketbola Savienība, Entuziastu Fonds Nodibinājumam, biedrībai Basketbola Skola Ventspils, nodibinājumam “Valmieras sporta klubs”, kā arī atbalstījis biedrību “Dzīvnieku pansija Ulubele”.

Apkārtējā vide

Olympic Casino Latvia uzskata, ka tā darbība rada ietekmi uz dabu un apkārtējo vidi kopumā, tādēļ uzņēmumam ir pēc iespējas jāmazina nelabvēlīgās sekas, nodrošinot apkārtējās vides saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Olympic Casino Latvia pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai izmanto elektroenerģiju. Elektroenerģija nodrošina uzņēmuma pamatdarbības īstenošanu- visu spēļu iekārtu darbību un atbilstoša apgaismojuma nodrošināšanu spēļu galdu un spēļu automātu kazino telpās. Uzņēmums kā mērķi ir izvirzījis elektroenerģijas patēriņa mazināšanu, nomainot novecojušās apgaismes ierīces un īstenojot energoefektīvu apgaismojuma iekārtu uzstādīšanu, kā arī, ierīkojot automātiskas gaismas ieslēgšanās un izslēgšanās sistēmas vietās, kur tas iespējams.

Olympic Casino Latvia ir secinājis, ka būtisku elektroenerģijas patēriņu rada uzņēmuma ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas. Olympic Casino Latvia kā savu mērķi ir izvirzījis šo sistēmu uzlabošanu un nomaiņu uz videi draudzīgākām, nodrošinot nepieciešamo investīciju veikšanu un izvēloties uzstādīšanai iekārtas ar augstāku energoefektivitātes (rekuperācijas) līmeni. Kā arī, uzņēmums veic frekvenču pārveidotāju uzstādīšanu gaisa ventilācijas un kondicionēšanas sistēmās, kur tas varētu sniegt vēlamo rezultāti elektroenerģijas patēriņa mazināšanas ziņā un tehniski ir iespējams.

Olympic Casino Latvia administratīvo un atbalsta funkciju īstenošanas procesā izmanto papīru. Uzņēmums ir noteicis mērķi samazināt izmantotā papīra apjomu ikdienas darbā, pēc iespējas pārejot uz informācijas elektronisku apriti un datu saglabāšanu. Kā arī, īstenot videi draudzīgu iepirkumu veikšanu, pēc iespējas iegādājoties videi draudzīgas kancelejas preces.

Olympic Casino Latvia izvirza mērķi īstenot atkritumu šķirošanu uzņēmuma birojā un to pēc iespējas ieviest spēļu galdu un spēļu automātu kazino, nodrošinot atkritumu dalītu nodošanu atbilstošai pārstrādei vai iznīcināšanai.

Olympic Casino Latvia atbalsta savu darbinieku dalību vides sakopšanas pasākumos. Kopš 2010.gada Olympic Casino Latvia darbinieki piedalās Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas teritorijas sakopšanā ikgadējā pasākuma „Lielā Talka” ietvaros.

Pirmā kazino pieredze!

Doties pirmo reizi uz Olympic Casino ir aizraujoši, jo mēs Jums piedāvāsim lielisku iepazīšanās kokteili līdz 8€ vērtībā un 10% atlaidi bārā..

Olympic Casino CLUB REWARDS karte

Olympic Casino CLUB REWARDS karte piedāvā daudz vairāk nekā regulāra lojalitātes karte. Kā CLUB REWARDS kartes īpašnieks, Jūs varat izbaudīt vēl nebijušus ieguvumus un īpašos piedāvājumus gan mūsu bāros, gan dažādās kampaņās.
Uzzini vairāk!CLUB REWARDS kartes noteikumi

Olympic Casino jaunumi

Sekojiet mūsu jaunākajām ziņām un saņemiet labākos piedāvājumus.

Iesniedzot veidlapu, Jūs piekrītat saņemt paziņojumus no Olympic Entertainment Group.